DS Bursa Jagiellońska
Logowanie

Rejestracja konta

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRALNI W

D.S. BURSA JAGIELLOŃSKA

§1 Zapisy i wydawanie klucza

Do korzystania z pralni ma prawo każdy mieszkaniec akademika.

Zapisy na pranie odbywają się poprzez stronę https://bj-pranie.pl

Osoby zapisane mogą odbierać klucz do pralni na portierni. Po włożeniu prania klucz należy zwrócić na portiernię.

Na pranie należy przyjść punktualnie.

Klucz od pralni może zostać wydany tylko osobie z zapisanego pokoju.

Osoba pobierająca klucz od pralni ponosi pełną odpowiedzialność za pralki w okresie korzystania przez nią z pralni.

Wszystkie usterki i nieprawidłowości należy zgłosić przed rozpoczęciem prania Radzie Mieszkańców lub na portierni. W przeciwnym wypadku winę ponoszą osoby korzystające w danej chwili z pralni.

§2 Korzystanie z pralni

Każdy użytkownik pralni jest zobowiązany do utrzymania czystości i sprzątania po sobie.

Przed włożeniem odzieży należy sprawdzić, czy wszystkie kieszenie są puste.

Zaleca się sprawdzenie stanu odzieży (odpadające guziki, sprzączki, fiszbiny), aby nie uszkodził pralek oraz suszarek.

W przypadku podejrzenia, że jakaś część odzieży utknęła w pralce, należy to niezwłocznie zgłosić Radzie Mieszkańców lub na portierni.

Do prania bielizny lub delikatnych ubrań zaleca się stosowanie siatek do bielizny.

Minimalnie do pralki należy wkładać 3kg prania. Pranie mniejszych ilości powoduje niszczenie pralki. Nieprzestrzeganie pkt 6 § 2 Regulaminu Pralni skutkować będzie zakazem korzystania z pralni na okres 1 miesiąca.

Minimalnie do suszarki należy wkładać 3,5 kg prania. Suszenie mniejszych ilości powoduje niszczenie suszarki. Nieprzestrzeganie pkt 7 § 2 Regulaminu Pralni skutkować będzie zakazem korzystanie z suszarek na okres 3 miesięcy.

Po zakończonym programie prania należy doczekać się odblokowania drzwiczek (pralki posiadają blokadę). Nie wolno szarpać drzwiczek od pralki.

Po zakończeniu suszenia należy zaczekać aż zgaśnie wskaźnik start/pauza, nacisnąć przycisk włącz/wyłącz i dopiero otworzyć drzwi urządzenia. Po wyjęciu prania, drzwi zamknąć.

Po zakończeniu prania należy umyć szuflady pralek i pozostawić drzwiczki otwarte.

Po zakończeniu programu należy każdorazowo oczyścić filtr i opróżnić pojemnik na skropliny.

Puste opakowania po proszkach i płynach do płukania wyrzucamy do kosza na śmieci.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania miejsca do prasowania. Zakazane jest wynoszenie sprzętu do prasowania tj. deski oraz żelazka z pomieszczenia pralni.

Po zakończonym prasowaniu żelazko należy odłączyć od źródła zasilania i pozostawić w bezpiecznej pozycji do wystygnięcia.

§3 Godziny pracy pralni

Z pralni można korzystać od poniedziałku do soboty w godzinach:

7:00 – 9:00

17:00 – 19:00

9:30 – 11:30

19:30 – 21:30

12:00 – 14:00

22:00 – 24:00

14:30 – 16:30

 

Po każdym praniu obowiązują 30-minutowe przerwy techniczne, pranie w czasie tej przerwy jest zakazane.

Nie stosowanie się do przerw i wyznaczonych godzin prania, będzie skutkowało zakazem korzystania z pralni na okres 3 miesięcy.

Godziny pracy pralni oraz przerwy będą wybiórczo sprawdzanie przez Radę Mieszkańców, oraz Administrację D.S. Bursa Jagiellońska.

Nie ma możliwości prania po godzinie 24:00 oraz w niedzielę i święta. Osoby, nieprzestrzegające pkt 5 § 3 będą miały zakaz korzystania z pralni na okres 3 miesięcy.

§4 Prawa użytkownika pralni:

Użytkownik ma prawo do:

Otrzymania klucza od portiera zgodnie z zapisem w harmonogramie,

Korzystania z pralki raz w tygodniu przez okres 2h lub dwa razy w tygodniu przez okres 2h po dobrowolnej rezygnacji z cyklu suszenia.

Prania w zarezerwowanym przez siebie czasie i terminie.

§5 Postanowienia końcowe

Ustala się następujące kary dla osób nieprawidłowo korzystających z pralni:

Pozbawienie możliwości korzystania z pralni na okres od 1 do 3 miesięcy za, nieprzestrzeganie lub notoryczne łamanie regulaminu,

Inne kary rozpatrywane indywidualnie.

Kary mogą zostać nałożone na osoby korzystające z pralni za:

Przetrzymywanie klucza od pralni,

Niszczenie i dewastację sprzętu,

Nieprzestrzeganie zasad czystości,

Wydawanie klucza osobom, na które została nałożona kara,

Pobieranie klucza od pralni bez uprzedniego zapisania się na listę.

Rada Mieszkańców, Administracja D.S. Bursa Jagiellońska oraz Portierzy mają prawo do niezapowiedzianej kontroli pralni.

Rada Mieszkańców, Administracja D.S. Bursa Jagiellońska oraz Portierzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z pralek lub przedmioty wartościowe pozostawione w pralni.

Regulamin został ustanowiony decyzją Rady Mieszkańców D.S. Bursa Jagiellońska. Z dnia Marca 2023.

Wszystkie uwagi i sugestie prosimy kierować do Rady Mieszkańców.

Akceptuje regulamin